Bezoek Educause

Wij, -Hans Doffegnies, Johan de Jong, Co Klerkx en Maaike Stam - zijn van zaterdag 25 t/m zaterdag 1 november met het Consortium voor Innovatie op studiereis naar de Educause in Orlando. Dit is ons blog.
Heb je een vraag, reactie of opmerking? We horen het graag!
Kijk ook eens op het weblog van het CVI...!

woensdag 29 oktober 2008

The Real World of IT Governance: Culture, Politics, People and Transformation

Michael Ridley, CIO & Chief Librarian, University of Guelph
n.b. deze presentatie heeft echt geweldige slides met mooie & grappige plaatjes.... opzoeken en kijken!!!
www.uoguelph.ca/cio

Governance is important (& hard)
tip: lees Weill & Ross over IT Governance (de bijbel volgens de spreker)
Wat quotes: Het verleden is het verleden, het is voorbij, kijk naar de toekomst, maar je sleept het verleden wel steeds met je mee! en:
Culture eats strategy for lunch, every day of the week...

Het doel van deze universiteit mbt governance was:
-enterprise perspective (holistic view)
-deliberate & intentional
-transparant & visible process
-distributed/ cost effective / innovative
-integrated academic & administrative IT
-CIO 'lite' (subtiele aanpak niet topdown afgedwongen)

Om het eerste doel te behalen is het gesprek gevoerd; waar zijn mensen bang voor als je weggaat van de decentrale organisatie. Mensen waren veelal bang voor het Niet Gehoord Worden  en daarnaast het verlies van mensen.

Decision-framework - een aantal groepen worden toegelicht
ITSIG: it special interest group: deze geven input aan it, het zijn mensen die geinteresseerd zijn in it. Ze hebben zich georganiseerd en geven formeel input.
portfolio management: overzicht over de projecten op niveau van inhoud, samenhang, architectuur. Geen veto over projecten, maar faciliterend en begeleidt de besluitvorming.
Het moet duidelijk zijn wie in de organisatie beslist.

Een aantal delen van het landschap van governance wordt toegelicht
-control
-what's in it for me (wat levert het op als je over dit onderwerp meepraat)
-communication (nooit genoeg)
-build relationships (niet alleen met de bovenlaag van de organisatie, ook studenten, alumni, docenten)
-leadership
-vision (lastly but rather firstly: hier BEGINT HET MEE)

alweer een grappige quote: I have sometimes thought of the university as a series of individual faculty entrepreneurs held together by a common grievance over parking.

maar je moet medewerkers wel betrokken hebben en weten wat ze willen!!
It governance bij guelph heeft als basis:
-art of the possible - doen wat mogelijk is
-vision carrot & policy stick - verleid met visie, hou het in toom met beleid
-mutual self interest - je moet er allebei (it en organisatie) wat aan hebben

belangrijk is dat IEDEREEN betrokken moet zijn: alle lagen in de organisatie.

volgorde van belangrijkheid: Vision First, people second, process third

The way forward is pardoxically not to look ahead but to look around

Geen opmerkingen: